καλωσόρισμα

Te huur - For rent - Zu vermieten

Wij geven iedereen de kans om dit prachtige Griekse gebied te ontdekken.
Oftewel: Villa FINIKI is te huur …!

We give everyone the chance to discover this beautiful Greek area.
In other words: Villa FINIKI is for rent …!

Prijs per nacht per accommodatie
Price pro night pro accomodation

Month – downstairs – upstairs  – both

In connection with the COVID-19, Coronavirus, crisis,
we lowered the price from May to October:
€ 70 – € 70 – € 140

July & August 2020 – € 105 –  € 90  – € 195

September 2020 – € 90 –  € 75  – € 160

October 2020 – € 75 –  € 60  – € 130

November & December 2020
January – February – March 2021
 € 75 –  € 55  – € 125

April 2021 – € 75 –  € 60  – € 130

May & June 2021 – € 90 –  € 75  – € 160

July & August 2021 – € 105 –  € 90  – € 195

Month – downstairs – upstairs  – both

Voorwaarden

 • De prijzen gelden voor de villa, ongeacht het aantal personen (maximaal 4 per appartement of 10 personen bij de hele villa).
 • Huisdieren welkom (na overleg).
 • Wij geven 10 % korting wanneer de villa voor een periode langer dan 7 nachten wordt gehuurd.
 • Wij geven 25 % korting voor vaste gasten.
 • Eindschoonmaak (€ 50) is inclusief.
 • De aanbetaling is 50% van de totale huursom bij de definitieve reservering en de overige 50%  vier weken voor aankomst
 • Het huren van Villa Finiki is pas definitief na het ondertekenen van de huurovereenkomst en de eerste aanbetaling.
 • Registratienummer AMA: Beneden: 00000303617 Boven: 00000303694

Conditions

 • The prices are for the villa, regardless of the number of people (maximum 4 per apartment or 10 people in the villa).
 • Pets welcome (after consultation)
 • We give a 10% discount when the villa is rented for a period longer than 7 nights weeks.
 • We give 25% discount for regular guests.
 • The final cleaning of € 50 is included.
 • The first payment is 50% of the total rent at the final booking and the remaining 50% four weeks before arrival
 • Renting Villa Finiki is only final after the signing of the lease and the first payment.
 • Registrationnumber AMA: downstairs: 00000303617 upstairs: 00000303694