καλωσόρισμα

Te huur - For rent - Zu vermieten

Wij geven iedereen de kans om dit prachtige Griekse gebied te ontdekken.
Oftewel: Villa FINIKI is te huur …!

Prijs per nacht – Price pro night

April 2018

Mei 2018

ACTION – DISCOUNT
Mei & Juni

Juni 2018

Juli 2018

Augustus 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018

Downstairs OR Upstairs

€ 60

€ 50

€ 50
last weeks!

€ 50

€ 90

€ 90

€ 75

€ 60

€ 45

€ 45

Downstairs AND upstairs

€ 120

€ 100

€ 100
last weeks!

€ 100

€ 180

€ 180

€ 150

€ 120

€ 90

€ 90

01-04 Easter
08-04 Easter Greece
27-04 Kingsday NL

05-05 Liberation Day NL
10-05 Ascension Day
20-05 Pentecost

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

Voorwaarden

 • De prijzen gelden voor de villa, ongeacht het aantal personen (maximaal 4 per appartement of 8 personen bij de hele villa).
 • Huisdieren welkom (na overleg).
 • Wij geven 10 % korting wanneer de villa voor een periode langer dan drie weken wordt gehuurd.
 • Wij geven 10 % korting voor vaste gasten.
 • Voor de eindschoonmaak wordt € 50,- per appartement in rekening gebracht, te voldoen bij de tweede aanbetaling.
 • Er wordt een waarborgsom van € 150,- in rekening gebracht. De waarborgsom wordt na de verhuurperiode terug betaald.
 • De aanbetaling is 50% van de totale huursom bij de definitieve reservering en de overige 50% (+ eindschoonmaak + waarborgsom) vier weken voor aankomst
 • Het huren van Villa Finiki is pas definitief na het ondertekenen van de huurovereenkomst en de eerste aanbetaling.

Conditions

 • The prices are for the villa, regardless of the number of people (maximum 4 per apartment or 8 people in the villa).
 • Pets welcome (after consultation)
 • We give a 10% discount when the villa is rented for a period longer than three weeks.
 • We give 10% discount for regular guests.
 • For the final cleaning is € 50, – will be charged per apartment, to be paid at the second deposit
 • A deposit of € 150, – will be charged. The deposit will be refunded after the rental period.
 • The deposit is 50% of the total rent at the final booking and the remaining 50% (+ cleaning + deposit) four weeks before arrival
 • Renting Villa Finiki is only final after the signing of the lease and the first payment.