το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Beleef een geweldige onderwaterervaring die u niet snel zult vergeten!
In Finikounda vind je het duikcentrum FINIDIVERS
en in Pylos het PYLOS DIVE CENTER.

Experience an amazing underwater experience that you will not soon forget!
In Finikounda you can find the dive center FINIDIVERS
and in Pylos the PYLOS DIVE CENTER.

Duiktrips voor gecertificeerde duikers
In onze omgeving bevinden zich veel duiklocaties voor duikers van elk niveau. Gemiddeld zicht is 30 meter of meer in de zomer en de gemiddelde watertemperatuur is ongeveer 24ºC, hoewel er het hele jaar door gedoken wordt. De sites omvatten ongerepte riffen en rijke onderwatermuren (18-60 m), hier wonen zeeschildpadden, paling, roggen, groupers, snappers, zeesterren, makreel en meer. De Pilos-baai en de omgeving biedt unieke mogelijkheden om dolfijnen te zien. Je wordt begeleid door een PADI-duikinstructeur en indien nodig voorzien van de volledige uitrusting.

Duikschool/opleiding
Nooit eerder een duikcursus gevolgd? Je kunt op de duikschool beginnen met verschillende cursussen voor PADI-certificeringen voor beginners. Ook voor meer ervaren duikers zijn er geschikte cursussen te vinden. Ze bieden een professionele en geschikte leeromgeving met veiligheid als topprioriteit.
Op de sites vind je alle informatie.
FINIDIVERS
PYLOS DIVE CENTER.

Je kunt hier ook terecht voor:

  • Snorkeltrips
  • Verhuur en verkoop van sportartikelen
  • Compressor/air vullingen
  • Botenverhuur
  • Visuitrusting

Diving trips for certified divers
In our area there are many diving locations for divers of all levels. Average visibility is 30 meters or more in summer and the average water temperature is about 24 ° C, although it is dived all year round. The sites include pristine reefs and rich underwater walls (18-60 m), here live turtles, eels, rays, groupers, snappers, starfish, mackerel and more. Pilos Bay and its surroundings offer unique opportunities for seeing dolphins. You will be accompanied by a PADI dive instructor and if necessary provided with the complete equipment.

Diving school / training
Never followed a diving course before? You can start at the dive center with different courses for PADI certifications for beginners. There are also suitable courses for more experienced divers. They offer a professional and suitable learning environment with safety as top priority.
On the sites you will find all information.
FINIDIVERS
PYLOS DIVE CENTER.

You can also go there for:

  • Snorkel trips
  • Rental and sale of sports equipment
  • Compressor/air fillings
  • Boat rental
  • Fishing equipment

Thanks to the pictures we received from one of our guests.

Kijk hier voor meer activiteiten in de omgeving van Villa Finiki Messinia.
Look here for more activities in the area of Villa Finiki Messinia.