το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

A Golfer’s Paradise in Greece!
De 2 indrukwekkende golfbanen, op nog geen half uur rijden van Villa Finiki, maken onze omgeving geliefd bij golfers.

A Golfer’s Paradise in Greece!
The 2 impressive golf courses, less than half an hour’s drive from Villa Finiki, make our surroundings popular with golfers.

Golfen
In onze omgeving liggen de twee 18-holes golfbanen van de Peloponnesos.

De twee golfbanen, de Navarino Bay Golf Course, 28 min. rijden, (net voorbij Pylos in de Navarino baai) en de Navarino Dunes Golf Course (8 km verder) liggen tussen oude olijfbomen op een terrein van circa 1.250 hectare. Op elk niveau kan men hier golf spelen.

Er rijdt een shuttle bus tussen de 2 golfbanen.

Zowel Grieken als buitenlanders komen hier golven, ook de Nederlandse koning.

The Dunes Course
Een golfbaan van wereldklasse in Griekenland!
De indrukwekkende Dunes Course, open sinds mei 2010, is de eerste handgetekende golfbaan in Griekenland, ontworpen door tweevoudig US Masters Champion en voormalig Ryder Cup Captain Bernhard.
Deze course ligt in een gevarieerd natuurlandschap en biedt een spectaculair uitzicht op zee. Delen van de route liggen in olijf- en fruitboomgaarden, terwijl enkele holes langs een riviertje lopen – de Sellas – die door de site slingert. De combinatie van grote golvende greens, brede fairways en potpuilen met een steile helling, draagt ​​bij aan zijn unieke stijl en speelbaarheid.

De Dunes-baan biedt een ​​spannende uitdaging voor alle golfers. Elk van de 18 holes heeft meerdere sets tees zodat spelers de koerslengte kunnen kiezen die het beste bij hun spel past.

The Bay Course
De tweede kenmerkende golfbaan in Griekenland, The Bay Course, open sinds oktober 2011, ligt op slechts een korte loopafstand van Navarino Dunes en biedt een alternatieve golfervaring in een ander landschap. Deze 18-holescourse langs de kust slingert zich door drie natuurlijke landschappen – Seaside, Canyon en Grove – en biedt opvallende contrasten en uitzicht op de zee en de bergen voor een onvergetelijke golfervaring.

Juni 2018: Er wordt een nieuw earth-sheltered clubhuis gebouwd op de Bay Course.

Golfen
In our area are the two 18-hole golf courses of the Peloponnese.

The two golf courses, the Navarino Bay Golf Course, 28 min drive, (just past Pylos in the Navarino bay) and the Navarino Dunes Golf Course (8 km away) are located between ancient olive trees on an area of approximately 1,250 hectares. You can play golf at any level here.

A shuttle bus runs between the 2 golf courses.

Both Greeks and foreigners come here waves, also the Dutch king.

The Dunes Course
A world class golf course in Greece!
The impressive Dunes Course, open since May 2010, is the first hand-drawn golf course in Greece, designed by two-time US Masters Champion and former Ryder Cup Captain Bernhard.
This course is situated in a varied natural landscape and offers spectacular sea views. Parts of the route lie in olive and fruit orchards, while a few holes run along a small river – the Sellas – that winds through the site. The combination of large undulating greens, wide fairways and potpoles with a steep slope contributes to its unique style and playability.

The Dunes course offers an exciting challenge for all golfers. Each of the 18 holes has multiple sets of tees so players can choose the course length that best suits their game.

The Bay Course
The second distinctive golf course in Greece, The Bay Course, open since October 2011, is just a short walk from Navarino Dunes and offers an alternative golf experience in a different landscape. This 18-hole course along the coast winds through three natural landscapes – Seaside, Canyon and Grove – and offers striking contrasts and views of the sea and mountains for an unforgettable golf experience.

June 2018: A new earth-sheltered clubhouse will be built on the Bay Course.

Thanks to our friend Steven for the beautiful photos.