το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Methoni is een historisch stadje in het zuidwesten van het departement Messinia, 6 km van Villa FINIKI. De baai en het zandstrand van Methoni is in de zomer een veel bezochte vakantie bestemming. Methoni heeft een gezellige dorpskern en ligt tussen Finikounda en Pylos.

Methoni is a historic town in the southwest of the Messinia department, 6 km from Villa FINIKI. The bay and sandy beach of Methoni is a much-visited holiday destination in the summer. Methoni has a cozy village center and is located between Finikounda and Pylos .

Hier bevindt zich een van de meest indrukwekkende Venetiaanse kastelen uit de middeleeuwse periode. Het kasteel werd in de 13e eeuw op een schiereiland gebouwd. Wanneer je vanaf Finikounda komt, zul je al vanaf heel ver, het schiereiland met het imposante kasteel erop zien.
Meer info: Methoni Fort

Tegenover de vesting ligt aan het strand een gezellig plein met veel terrassen van de verschillende cafe’s en tavernes.
Er is ook een kinderspeelplaats en een informatie kiosk. De natuurlijke haven van Methoni trekt steeds meer zeilers aan, de baai geeft een goede beschutting en het uitzicht is prachtig. Vanaf de haven is het een korte wandeling naar de oude binnenstad, waardoor de vele kleine winkels er nog een gezellige Griekse authentieke sfeer is.
Aan de westkust kan je genieten van een prachtige romantische zonsondergang

Na de Griekse onafhankelijkheidsoorlog in 1821 werd Ionis Kopodistrias gekozen als de eerste gouverneur van het nieuwe bevrijde Griekenland.
Hij heeft het onderwijs gereorganiseerd. Eén van de eerste scholen was The Kapodistrian School of Mutual Learning in Methoni (1831)
In 1951 is de Kapodistrian school aangewezen als een historisch monument.
In 2008 is de school gerenoveerd.

Tips:
Café Dourrios Ippos
Restaurant Palia Istoria (Old Story): onze nummer 1
Methonibikes

Here is one of the most impressive Venetian castles from the medieval period.
The castle was built on a peninsula in the 13th century. When you come from Finikounda , you will already see the peninsula with the imposing castle from far away.
More info: Methoni Fort

Opposite the fortress is a cozy square on the beach with many terraces of the various cafes and taverns.
There is also a children’s playground and an information kiosk. The natural harbor of Methoni attracts more and more sailors, the bay gives a good shelter and the view is beautiful. From the harbor it is a short walk to the old town, so the many small shops there is still a nice Greek authentic atmosphere.
On the west coast you can enjoy a beautiful romantic sunset.

After the Greek war of independence in 1821, Ionis Kopodistrias was elected as the first governor of the new liberated Greece.
He has reorganized education. One of the first schools was The Kapodistrian School of Mutual Learning in Methoni (1831)
In 1951 the Kapodistrian school was designated as a historical monument.
In 2008 the school was renovated.

Tips:
Café Dourrios Ippos
Restaurant Palia Istoria (Old Story): our number 1
Methonibikes