το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

Dit verborgen grotten strand
vind je bij Ag. Georgios, 25 km in 35 min. rijden,
net voorbij Vasilitsi.
Het is even zoeken, maar echt de moeite waard.

Je kunt een heel eind komen met de auto, maar de laatste 5 min. moet je afdalen via een trapje.
We weten ook een mooie wandeling van 9 km hiernaar toe (begeleid of zelf met GPX bestand), kijk op onze wandelpagina van Walking Messinia Greece voor meer info.

Het is er meestal erg rustig, omdat de meeste toeristen dit strand niet kennen.
De natuur is er prachtig. Er is geen taverne, geen ligstoelen of parasols, dus zelf meenemen of gebruik maken van de schaduw van de grotten.
Alle seizoenen is het hier leuk, maar vooral ’s zomers is het hier heerlijk, omdat je in de schaduw van de grotten kunt zitten of er misschien een middagdutje doen?
Hier leggen de waterschildpadden (Caretta caretta) ook hun eieren, laat deze nesten intact aub.

This hidden caves beach
can you find at Ag. Georgios, 25 km in 35 minutes drive,
just past Vasilitsi.
It’s a bit of a search, but really worth it.

You can come a long way with the car, but the last 5 minutes you have to descend via a narrow staircase.
We also know a nice walk of 9 km to this place (guided or on your own with GPX file), look on our walking page from Walking Messinia Greece for more info.

It is usually very quiet, because most tourists do not know this beach.
Nature is beautiful. There is no tavern, no sun loungers or parasols, so bring your own or use the shade of the caves.
All seasons is fun here, but especially in the summer it is wonderful here, because you can sit in the shadow of the caves or maybe take an afternoon nap?
Here the turtles (Caretta caretta) also lay their eggs, please leave these nests intact.

Combination tips:
Finikounda
Koroni