το περιβάλλον

In de omgeving - In the area

De perfecte combinatie van wandelen met fantastische uitzichten en afkoelen in de zee.

The perfect combination of hiking with fantastic views and cooling down in the sea.

Vanuit Villa FINIKI (28 km) ga je naar rechts de kustweg op en rij je richting Methoni. Bij Methoni rij je naar Pylos, Pylos door en dan de borden Gialova aanhouden. Als je Gialova bent doorgereden, zie je na korte tijd aan de linkerkant borden staan met “Golden Beach”. Volg deze bordjes om op Divari strand te komen.

Er is een kleine parkeerplaats op het einde, van waaruit je naar het Paleokastro kunt wandelen (30 min) voor een prachtig uitzicht op Pylos, de Gialova Lagune en Voidokilia strand. Wandel langs de andere kant weer naar beneden om langs Nestor Cave te komen.

In het voor- en najaar is de Golden Beach een rustig strand,
maar in juli en augustus weten de strandliefhebbers dit strand natuurlijk ook te vinden.
Er zijn dan diverse strandtenten opgebouwd en er is een watersport centrum.
Lagoon Gialova
Connelly Watersport
Divari White Beach Bar
Kantina Beach Bar
Allen met eigen parkeerplaatsen, wc en douches.
Ook diverse vakantiegangers met campers proberen hier te overnachten.

From Villa FINIKI (28 km) you turn right onto the coastal road and drive towards Methoni. At Methoni you drive to Pylos, Pylos through and then the signs Gialova. When you have driven through Gialova, you will see signs on the left with “Golden Beach” after a short while. Follow these signs to get to Divari beach.

There is a small parking lot at the end, from where you go to the Paleokastro can walk (30 min) for a beautiful view of Pylos, the Gialova Lagoon and Voidokilia beach . Walk down the other side to get past Nestor Cave.

In the spring and autumn the Golden Beach is a quiet beach,
but in July and August the beach lovers can also find this beach.
There are then several beach tents built up and there is a water sports center.
Lagoon Gialova
Connelly Watersport
Divari White Beach Bar
Kantina Beach Bar
All with private parking spaces, toilets and showers.
Several vacationers with campers also try to stay here.