στην Πελοπόννησο

De Peloponnesos - The Peloponnese

Agios Nikolaos is een pittoresk vissersdorpje, tussen Stoupa (4 km) en Aereopoli (36 km), 46 kilometer van Kalamata.
Rond de haven vind je gezellige terrasjes en er zijn leuke winkeltjes aan de hoofdstraat

Agios Nikolaos is a picturesque fishing village, between Stoupa (4 km) and Aereopoli (36 km), 46 km from Kalamata.
Around the harbor you will find cozy terraces and there are nice shops on the main street.

In de tavernes en restaurants van Agios Nikolaos kun je met uitzicht op de haven met de vissersbootjes, lekkere verse vis eten. De meeste vis, die de lokale vissers hier voor de kust hebben vangen, ligt vrijwel direct na de vangst al bij de keukens van de tavernes..

Het is een rustig plaatsje in het voorjaar en in de  zomermaanden verandert de weg langs de haven in een gezellige drukke wandelpromenade.

Elke ochtend om negen uur is er een kleine vissersmarkt aan de haven.
Er loopt een mooi wandelpad langs de kust naar Stoupa (3,5 km)

Villa Finiki – Agios Nikolaos: 114 km

In the taverns and restaurants of Agios Nikolaos you can eat tasty fresh fish overlooking the harbor with the fishing boats. Most of the fish that the local fishermen have caught off the coast here, are almost immediately after the catch in the kitchens of the taverns.

It is a quiet place in springtime and in the summer months the road along the harbor changes into a pleasant busy pedestrian promenade.

Every morning at nine o’clock there is a small fishing market on the harbor.

There is a nice walking path along the coast to Stoupa (3.5 km)