Το ταξίδι

De reis - The journey

Maak van je reis naar Villa FINIKI al een vakantie,
er is onderweg genoeg om van te genieten!

Make from your trip to Villa FINIKI a vacation,
there is plenty to enjoy!

Om naar Villa Finiki Messinia te reizen heb je de keuze om het vliegtuig te nemen of met de auto te komen.
De meest voor de hand liggende vliegvelden zijn Athene en Kalamata.
Kom je met de auto-ferry dan heb je de keuze om in Igoumenitsa of in Patras van de boot te gaan.
Maak van je heen- en/of terugreis een leuke trip. We kunnen jullie helpen om een leuke trip uit te stippelen.
Hier vind je wat voorbeelden.

Om naar Villa Finiki Messinia te reizen heb je de keuze om het vliegtuig te nemen of met de auto te komen.
De meest voor de hand liggende vliegvelden zijn Athene en Kalamata.
Kom je met de auto-ferry dan heb je de keuze om in Igoumenitsa of in Patras van de boot te gaan.
Maak van je heen- en/of terugreis een leuke trip. We kunnen jullie helpen om een leuke trip uit te stippelen.
Hier vind je wat voorbeelden.

Aankomst – Arrival in Igoumenitsa:

Route 2

Aankomst – Arrival in Patras:

Route 5

καλό ταξίδι