Το ταξίδι

De reis - The journey

Het mooie Zagoriagebied met indrukwekkende natuur, authentieke dorpen en culinaire tradities is een echte aanrader voor de echte Griekenlandliefhebber!

The beautiful Zagoria area with impressive nature, authentic villages and culinary traditions is highly recommended for the real Greek lover!

Zagoria ligt in Epirus, in het noordwesten van het Griekse vasteland.
Het gebied begint zo’n 30 km ten noorden van de hoofdstad van Epirus, Ioannina en ligt in de driehoek van de steden Ioannina, Metsovo en Konitsa. Het gebied is omgeven door hoge bergen die deel uitmaken van noord Pindos. De regio kan verdeeld worden in Centraal, West en Oost Zagoria. In totaal zijn er 46 dorpen waarvan er een aantal onder monumentenzorg staan. Vierenveertig van deze dorpen zijn (sommige alleen in de zomermaanden) bewoond. De streek heeft het minste aantal inwoners per km2 van heel Griekenland. De imposante boogbruggen zijn stuk voor stuk staaltjes van vakmanschap net als de typische straatjes en bouwwijze van de huizen. De ligging te midden van de nationale parken die deel uitmaken van Natura 2000 is op z’n minst uniek te noemen. Zagoria heeft een rijke flora en fauna met meer dan 2500 verschillende soorten bomen, struiken en planten. Er zijn graslanden, bergweiden en dichte bossen waar nog wolven, vossen, wilde zwijnen, jakhalzen en zelfs nog bruine beren voorkomen.

Het sprookjesachtige Monodendri
ligt op 1060 meter hoogte aan de westelijke rand van de Vikos kloof. In Monodendri kun je lekker genieten van de lokale specialiteit, een kaastaart gebakken in een grote pan. Je vindt er mooie gebouwen, heel veel bloemen en gezellige zaakjes. Op loopafstand bevindt zich een mooi klooster met prachtig uitzicht over de kloof.

In het schilderachtig dorpje Dilofo
lijkt het alsof de tijd is blijven stilstaan. Dilofo ligt te midden van veel groen. Op het dorpspleintje met een traditionele, stenen waterput staat een grote plataan en er zijn allerlei cafeetjes. De opvallende schoorstenen van de huizen zijn indrukwekkend. Wandel eens door de smalle stenen steegjes!

Papingo bestaat uit Megalo en Mikro Papingo (groot en klein Papingo).
Het zijn pittoreske dorpjes, met geplaveide steegjes en straatjes, mooie pleintjes en leuke gezellige tavernes. De omgeving waar Papingo ligt is fenomenaal, de indrukwekkende hoge rotsen tegenover Papingo zijn prachtig.

Een van de oudste dorpen van Zagoria is het schilderachtige Ano Pedina, het ligt op ongeveer 1000 meter hoogte. Het dorp wordt gekenmerkt door mooie gebouwen, pleinen met platanen, historische kerken en het klooster Evangelistria dat aan de ingang van het dorp ligt.

Een van de bijzondere kenmerken van de Zagoria zijn de vele boogbruggen die zich over de rivieren buigen.
Vroeger waren er nog veel meer in dit gebied maar ook vandaag de dag zijn er nog redelijk wat in goede conditie. De bruggen zijn vervaardigd om de verbinding tussen de diverse dorpen tot stand te brengen. De rivieren hadden met name in de winter vaak te maken met overstromingen en de bruggen waren nodig om deze vaak kolkende watermassa’s over te steken. De meeste bruggen zijn gebouwd met financiële ondersteuning van rijke inwoners en zakenlieden. Sommige dorpen waren niet in de gelukkige omstandigheid van de aanwezigheid van rijke zakenlieden in hun dorp en de dorpsbewoners legden dan het geld dat zij ervoor over hadden bij elkaar. De bruggen dragen dan ook vaak de naam van degenen die de kosten had gedekt

Een zeer geliefde kloof om in te wandelen is de beroemde Vikos kloof.
De kloof heeft zijn naam te danken aan het gelijknamige dorp dat op 770 meter hoogte ligt. De Vikos kloof is een van de diepste kloven ter wereld. Vanaf het dorp Vikos heb je een panoramisch uitzicht over de kloof en de rond omliggende berggebieden.

Tips:
Restaurant in Vitsa:
KANELLA & GARYFALLO
The Mushroom Restaurant

Guesthouse Selini in Vitsa

Website Tip: www.zagoria.nl

Igoumenitsa – Monodendri: 120 km

Zagoria is located in Epirus, in the northwest of the Greek mainland.
The area starts about 30 km north of the capital of Epirus, Ioannina and lies in the triangle of the cities of Ioannina, Metsovo and Konitsa. The area is surrounded by high mountains that are part of northern Pindos. The region can be divided into Central, West and East Zagoria. In total there are 46 villages, some of which are listed as monuments. Forty-four of these villages are inhabited (some only in the summer months). The region has the fewest inhabitants per km2 of the whole of Greece. The imposing arch bridges are all pieces of craftsmanship just like the typical streets and construction of the houses. The location in the middle of the national parks that are part of Natura 2000 is at least unique. Zagoria has a rich flora and fauna with more than 2500 different types of trees, shrubs and plants. There are grasslands, mountain meadows and dense forests where wolves, foxes, wild boars, jackals and even brown bears still occur.

The fairytale Monodendri
lies at 1060 meters altitude on the western edge of the Vikos gorge. In Monodendri you can enjoy the local specialty, a cheesecake baked in a large pan. You will find beautiful buildings, lots of flowers and cozy shops. Within walking distance is a beautiful monastery with beautiful views over the gorge.

In the picturesque village of Dilofo
it seems as if time has stopped. Dilofo is surrounded by greenery. On the village square with a traditional stone well, there is a large plane tree and there are all kinds of cafes. The striking chimneys of the houses are impressive. Take a walk through the narrow stone alleys!

Papingo consists of Megalo and Mikro Papingo (big and small Papingo).
They are picturesque villages, with cobbled alleys and streets, beautiful squares and nice cozy taverns. The area where Papingo is located is phenomenal, the impressive high cliffs opposite Papingo are beautiful.

One of the oldest villages in Zagoria is the picturesque Ano Pedina, it is about 1000 meters high. The village is characterized by beautiful buildings, squares with plane trees, historic churches and the monastery Evangelistria at the entrance of the village.

One of the special features of the Zagoria are the many arch bridges that bend over the rivers.
In the past there were many more in this area but even today there are still quite a few in good condition. The bridges were built to connect the various villages. The rivers had to deal with flooding, especially in winter, and the bridges were needed to cross these often swirling water masses. Most bridges have been built with financial support from wealthy residents and businessmen. Some villages were not fortunate enough to be home to wealthy businessmen, so the villagers contributed themselves. The bridges often bear the names of those who covered the costs.

A very popular gorge for hiking is the famous Vikos gorge,
which owes its name to the eponymous village at 770 meters altitude. The Vikos gorge is one of the deepest gorges in the world. From the village Vikos you have a panoramic view over the gorge and the surrounding mountainous areas.

Tips:
Restaurant in Vitsa:
KANELLA & GARYFALLO
The Mushroom Restaurant

Guesthouse Selini in Vitsa

Igoumenitsa – Monodendri: 120 km

καλό ταξίδι

Look for combination tips at our page:
Onderweg / On the way