καλωσόρισμα

Welkom - Welcome

Soms heb je van die dromen die je wakker houden,
tot je ze uitvoert.

Sometimes you have those dreams that keep you awake,
until you perform them.

Griekenland is ons favoriete vakantieland. Wij trekken hier al jaren rond en op tal van strandjes hebben we liggen dag- en nachtdromen om hier definitief te gaan wonen. En toen ontdekten we Messinia op de Peloponnesos; 100% Authentiek en puur Grieks! Volgens ons gewoon hét paradijsje op aarde.

Op het juiste moment, want ons hart sloeg helemaal op hol toen wij binnenstapten in Villa FINIKI. De boodschap was duidelijk: hier gaan we wonen. Met de aankoop van dit ‘thuis’ wordt onze droom nu stukje bij beetje werkelijkheid.

Stap voor stap richten we nu onze pijlen op onze definitieve verhuizing naar Griekenland. En ondertussen geven wij iedereen de kans om dit prachtige Griekse gebied te ontdekken. Oftewel: Villa FINIKI is te huur …!

Op deze site staat volop informatie over alles en nog wat. Toch is er maar één recept voor de ware liefhebbers. Zien is geloven! Voor vragen e/o een reservering kun je contact opnemen via villafiniki@gmail.com of +31 6 52 02 22 49.

Greece is our favorite holiday country. We have traveled around for years and on many beaches we have day and night dreams to live here permanently. And then we discovered Messinia on the Peloponnese; 100% Authentic and pure Greek! For us the paradise on earth.

At the right moment, because our heart was completely hollow when we entered Villa FINIKI. The message was clear: here we are going to live. With the purchase of this ‘home’, our dream now becomes a bit of a reality.

Step by step, we now focus our arrows on our final move to Greece. And meanwhile we give everyone the chance to discover this beautiful Greek area. Either way: Villa FINIKI is for rent …!

This site provides plenty of information about anything and everything. However, there is only one recipe for true lovers. Seeing is believing! For questions and / or reservations, you can contact via villafiniki@gmail.com of +31 6 52 02 22 49.