καλωσόρισμα

Te huur - For rent - Zu vermieten

Wij geven iedereen de kans om dit prachtige Griekse gebied te ontdekken.
Oftewel: Villa FINIKI is te huur …!

We give everyone the chance to discover this beautiful Greek area.
In other words: Villa FINIKI is for rent …!

Prijs per nacht per accommodatie
Price pro night pro accomodation

February 2019

March 2019

April 2019

May 2019

June 2019

July 2019

August 2019

September 2019

October 2019

November 2019

December 2019

Downstairs OR Upstairs

€ 45

€ 45

€ 60

€ 75

€ 75

€ 90

€ 90

€ 75

€ 60

€ 45

€ 45

Downstairs AND upstairs

€ 90

€ 90

€ 120

€ 150

€ 150

€ 180

€ 180

€ 150

€ 120

€ 90

€ 90

– – –

– – –

Easter: 21-04
Easter Gr: 28-04

– – –

Pentecost: 09-06

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

Voorwaarden

 • De prijzen gelden voor de villa, ongeacht het aantal personen (maximaal 4 per appartement of 8 personen bij de hele villa).
 • Huisdieren welkom (na overleg).
 • Wij geven 10 % korting wanneer de villa voor een periode langer dan drie weken wordt gehuurd.
 • Wij geven 10 % korting voor vaste gasten.
 • Eindschoonmaak (€ 50) is inclusief.
 • Er wordt een waarborgsom van € 150,- in rekening gebracht. De waarborgsom wordt na de verhuurperiode terug betaald.
 • De aanbetaling is 50% van de totale huursom bij de definitieve reservering en de overige 50% (+ waarborgsom) vier weken voor aankomst
 • Het huren van Villa Finiki is pas definitief na het ondertekenen van de huurovereenkomst en de eerste aanbetaling.
 • Registratienummer AMA: Beneden: 00000303617 Boven: 00000303694

Conditions

 • The prices are for the villa, regardless of the number of people (maximum 4 per apartment or 8 people in the villa).
 • Pets welcome (after consultation)
 • We give a 10% discount when the villa is rented for a period longer than three weeks.
 • We give 10% discount for regular guests.
 • The final cleaning of € 50 is included.
 • A deposit of € 150, – will be charged. The deposit will be refunded after the rental period.
 • The deposit is 50% of the total rent at the final booking and the remaining 50% (+ cleaning + deposit) four weeks before arrival
 • Renting Villa Finiki is only final after the signing of the lease and the first payment.
 • Registrationnumber AMA: downstairs: 00000303617 upstairs: 00000303694