καλωσόρισμα

Te huur - For rent - Zu vermieten

Wij geven iedereen de kans om dit prachtige Griekse gebied te ontdekken.
Oftewel: Villa FINIKI is te huur …!

We give everyone the chance to discover this beautiful Greek area.
In other words: Villa FINIKI is for rent …!

Prijs per nacht per accommodatie
Price pro night pro accomodation
Incl.: electricity, warm water, wi-fi, jacuzzi, BBQ gas

Month
Downstairs – Upstairs  – Both

July & August 2023
€ 120 –  € 120  – € 220

From September 2023 we will only rent out the top floor.

September & October 2023
€ 100

November-December 2023
January, February & March 2024
€ 90
Excl. electricity € 7.50 p.n.

January, February & March 2024
€ 90
Excl. electricity € 7.50 p.n.

April 2024
€ 95

May & June 2024
€ 100

Month
upstairs

Voorwaarden

 • De prijzen gelden voor de villa, ongeacht het aantal personen (maximaal 4 per appartement of 9 personen bij de hele villa).
 • Huisdieren welkom (na overleg).
 • Wij geven 10 % korting wanneer de villa voor een periode langer dan 7 nachten wordt gehuurd.
 • Wij geven 20 % korting voor vaste gasten.
 • De aanbetaling is 50% van de totale huursom bij de definitieve reservering en de overige 50%  vier weken voor aankomst
 • Het huren van Villa Finiki is pas definitief na het ondertekenen van de huurovereenkomst en de eerste aanbetaling.
 • Registratienummer AMA: Beneden: 00000303617 Boven: 00000303694

Conditions

 • The prices are for the villa, regardless of the number of people (maximum 4 per apartment or 9 people in the villa).
 • Pets welcome (after consultation)
 • We give a 10% discount when the villa is rented for a period longer than 7 nights weeks.
 • We give 20% discount for regular guests.
 • The first payment is 50% of the total rent at the final booking and the remaining 50% four weeks before arrival
 • Renting Villa Finiki is only final after the signing of the lease and the first payment.
 • Registrationnumber AMA: downstairs: 00000303617 upstairs: 00000303694

Jos & Conny Strik
Στρικόπουλος
villafiniki@gmail.com
24006 Finiki-Methoni

NL: +31 6 52022249
GR: +30 6 947857367

Facebook: Villa FINIKI Messinia 
Twitter: VillaFiniki
Instagram: villa_finiki_messinia