βίλα Φοινίκι

Villa FINIKI

Een natuurlijke omgeving met ongekende rust en ruimte.

A natural environment with unprecedented calm and space.

Het schiereiland de Peloponnesos is met zijn 250 km in lengte en breedte twee en half maal zo groot als Kreta, ongeveer de helft van Nederland en heeft ongeveer 1,1 miljoen inwoners.

Villa FINIKI ligt in MESSINIA, het meest zuid-westelijke deel van de Peloponnesos. De kaart van de Peloponnesos ziet er een beetje uit als een grote hand met drie vingers en een duim. De meest linkse vinger is de provincie Messinia.

Het landschap heeft veel overeenkomsten met Toscane met zijn cipressen. Je ziet hier zeker geen volgebouwde betonnen kustlijn, maar vooral particuliere huizen met veel privacy in een natuurlijke omgeving met ongekende rust en ruimte.

Niet voor niets hebben Koning Willem Alexander en Maxima op de Peloponnesos hun villa gekocht!

Villa FINIKI ligt op een terrein met 7 dezelfde woningen. Het uitzicht rondom is geweldig; achter olijfbomen, zijkant een groene vallei en voor zeezicht. Bij helder weer zie je in het oosten de (besneeuwde) toppen van het Tayegetos gebergte.

Villa FINIKI ligt op loopafstand van het dorpje Finiki waar je in de taverne ’s morgens vers brood kunt halen en natuurlijk kunt eten. Finiki ligt op een heuvel tussen Methoni (6 km) en Finikounda (8 km) in. De gezellige plaatsen Pylos en Koroni liggen respectievelijk 16 km en 25 km van de villa. Op 2,5 km van villa FINIKI ligt het Lambes strand.

The Peloponnese peninsula, with its 250 km in length and width, is two and a half times as large as Crete, about half of the Netherlands and has about 1.1 million inhabitants.

Villa FINIKI is located in MESSINIA, the most south-western part of the Peloponnese. The Peloponnese map looks a bit like a big hand with three fingers and a thumb. The leftmost finger is the province of Messinia.

The landscape has many similarities with Tuscany with its cypresses. You certainly do not see a fully-built concrete coastline, but especially private homes with a lot of privacy in a natural environment with unprecedented peace and space.

Not for nothing, King Willem Alexander and Maxima have bought their villa in the Peloponnese!

Villa FINIKI is located on a site with 7 same homes. The view around is amazing; behind olive trees, side a green valley and front seaview. In clear weather, you’ll see the (snowy) peaks of the Tayegetos mountains.

Villa FINIKI is within walking distance of Finiki village where you can enjoy fresh bread in the morning and of course use your meal. Finiki is located on a hill between Methoni (6 km) and Finikounda (8 km). The cozy places Pylos and Koroni are respectively 16 km and 25 km from the villa. At 2.5 km from FINIKI villa is the Lambes beach .