ξεναγήσεις

Guided walks

Tijdens deze wandeling passeren we 3 authentieke Griekse dorpjes waar we verrast zullen worden met meze.

During this walk we pass 3 authentic Greek villages where we will be surprised with meze.

Drie dorpen wandeling met meze.
Tijdens deze wandeling passeren we 3 authentieke Griekse dorpjes waar we verrast worden met meze. Mezedes zijn de Griekse tapas en een belangrijk onderdeel van de Griekse eetcultuur. Het delen van deze lekkere hapjes is een leuke en gezellige manier om samen te eten.
De wandeling start en eindigt in het dorp Kaplani, na 2 km wandelen van Kaplani naar Yamia wacht ons in de taverne een frappe met een verse koulouri. Twee km verder stoppen we even bij het kerkje Agios Dimitrios om te genieten van het prachtig uitzicht over de baai van Finikounda. Genietend van de zee links van ons en de groene vallei rechts van ons wandelen we 3 km naar Akritochori. Daar staat ons een fris drankje met meze te wachten. Dan is het nog 3 km naar ons eindpunt om in de taverne van Kaplani rustig na te genieten van de wandeling onder het genot van een drankje met meze.

PRIJS
De prijs bedraagt € 30, – per persoon, met een minimale deelname van 2 personen.
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is bij de dorpstaverne Platanos/Niki van Kaplani, parkeren naast de kerk.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling start om 09.30 (ten laatste reserveren 2 dagen van te voren).
Wanneer het erg warm is kunnen we na overleg eerder starten.

AANTAL KM
3 x 3 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding,
frappe of koffie met koulouri,
2x drankje met meze,
een flesje water voor de wandeling begint
en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Three villages walk with meze.
During this walk we pass 3 authentic Greek villages where we will be surprised with meze. Mezedes are the Greek tapas and an important part of the Greek food culture. Sharing these tasty snacks is a fun and fun way to eat together.
The walk starts and ends in the village of Kaplani, after a 2 km walk from Kaplani to Yamia a frappe with a fresh koulouri awaits us in the tavern. Two km further we stop at Agios Dimitrios church to enjoy the beautiful view over the bay of Finikounda. Enjoying the sea on our left and the green valley on our right we walk 3 km to Akritochori. A fresh drink with meze is waiting for us there. Then it is still 3 km to our end point to quietly enjoy the walk in the tavern of Kaplani while enjoying a drink with meze.

PRICE
The price is € 30 per person, with a minimum participation of 2 people.
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
The payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is at Kaplani village tavern Platanos / Niki, parking next to the church.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk starts at 9.30 am (reserve at the least 2 days in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.

NUMBER OF KM
3 x 3 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance,
frappe or coffee with koulouri,
2x drink with meze,
a bottle of water before the walk starts
and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number