ξεναγήσεις

Guided walks

Met deze gevarieerde wandeling van 14 km nemen we je mee naar dorpjes, kerkjes, strand, adembenemende uitzichten en eindigen we met de burcht van Koroni.

With this varied walk of 14 km we take you to villages, churches, beach, breathtaking views and we end with the castle of Koroni.

Wandeling van Koroni naar Charokopio.
We beginnen in Koroni en wandelen naar de Panajitsa kapel waar we een prachtig uitzicht hebben. We wandelen over het strand met de fossiele schelpen en via een opgang komen we dan uit in het dorpje Agia Triada. Hierna wandelen we naar de iets grotere plaats Charokopio. Via mooie landweggetje lopen we weer naar beneden naar Koroni, waar we de burcht en het klooster bezoeken.

PRIJS
Per persoon: € 20
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 17,50 – pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 15, – pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Koroni op de parkeerplaats van het schoolgebouw.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden, behalve op zondag, en start om 09.30 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
14 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN
Enthousiaste Nederlandse begeleiding, een flesje water voor de wandeling begint en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Hike from Koroni to Charokopio.
We start in Koroni and walk to the Panajitsa chapel where we have a beautiful view. We walk on the beach with the fossil shells and through an entrance we arrive in the village of Agia Triada. After this we walk to the slightly larger town of Charokopio. Via a beautiful country road we walk back down to Koroni, where we visit the castle and the monastery.

PRICE
Per person: € 20
When 3 to 4 people participate: € 17.50 – pp
When participating from 5 people: € 15 pp
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Koroni at parking lot at the school.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day (not on Sunday) and starts at 9.30 am.
(reservation at least 2 days in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
14 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING
Enthusiastic Dutch guidance, a bottle of water before the walk starts and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number