ξεναγήσεις

Guided walks

Met deze mooie wandeling van 6 km nemen we je mee naar het strand van Ag. Triada om schelpen te zoeken en bezoeken we een oude olijfolie molen en een art studio.

With this beautiful walk of 6 km we take you to the beach of Ag. Triada to look for shells and we visit an old olive oil mill and an art studio.

Wandeling van Charokopio naar Agia Triada.
We starten in Charokopio en wandelen in een rustig tempo naar beneden naar het strand van Agia Triada. Daar hebben we de mogelijkheid om schelpen te zoeken, je vindt er veel versteende schelpen, de een nog mooier dan de ander. We wandelen terug opwaarts naar Charokopio, dat is natuurlijk wel iets zwaarder dan naar beneden, maar niet echt moeilijk. We bezoeken een oude traditionele olijfolie molen uit 1870, een klein museum wat een paar jaar geleden in ere is hersteld . Daarna brengen we een bezoek aan de Art Studio van Gill Tomlinson waar je een unieke happy stone mag uitzoeken.
Daarna drinken we iets bij de taverne op het plein

PRIJS
Per persoon: € 15
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Charokopio op de parkeerplaats.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden, behalve op zondag, en start om 10.00 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
6 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 10 personen

INBEGREPEN

  • enthousiaste Nederlandse begeleiding,
  • een flesje water voor de wandeling begint
  • geluksteen naar keuze
  • drankje naar keuze
  • en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een bericht naar
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
of WhatsApp of Viber: +30 6947857367
met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

Walk from Charokopio to Agia Triada.
We start in Charokopio and walk down to the beach of Agia Triada at a leisurely pace. There we have the opportunity to look for shells, you will find many petrified shells, one even more beautiful than the other. We walk back up to Charokopio, which is of course a bit heavier than down, but not really difficult. We visit an old traditional olive oil mill from 1870, a small museum that was restored a few years ago. Then we visit the Art Studio of Gill Tomlinson where you can choose a unique happy stone.
Then we have a drink at the tavern on the square.

PRICE
Per person: € 15
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Charokopio parking lot.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day (not on Sunday) and starts at 10.00 am.
(reservation at least 2 days in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
6 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 10 people

INCLUDED

  • enthusiastic Dutch guidance, (we also speak English and German)
  • a bottle of water before the walk starts
  • lucky stone of your choice
  • drink of your choice
  • and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send a message to
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
or WhatsApp or Viber: +30 6947857367
with the following data: name, age, number of people, mobile phone number