διαδρομές πεζοπορίας

Order hiking trails

Kies, bestel, trek je wandelschoenen aan, pak je rugzak en ga wandelen!
Choose, order, put on your walking shoes, grab your backpack and go hiking!

Hoe werkt het?
• Kies 1 of meerdere wandelroutes
• Selecteer hiernaast de routes
• Controleer goed de nummers
• Vul je naam en e-mailadres in, controleer op juistheid
• Je ontvangt een mail ter bevestiging
• Wij beantwoorden je mail z.s.m. met de betaalgegevens
• Na betaling ontvang je de route(s) in GPX + informatie

Kosten:
€ 2 per route
6 routes voor € 10

Alle gasten van Villa Finiki Messinia ontvangen 5 routes naar keuze gratis.

Bekijk onze wandelroutes

How does it work?
• Choose one or more hiking trails
• Select the trail
• Check the numbers carefully
• Enter your name and e-mail address, check for correctness
• You will receive an email for confirmation
• We will answer your mail with the payment details
• After payment you will receive the trail(s) in GPX + information

Cost:
€ 2 per trail
6 routes for € 10

All guests of Villa Finiki Messinia receive 5 routes of your choice free of charge.

View our hiking trails

* verplichte velden - Required fields

Tel. NL: +31652022249
Tel. Gr: +306947857367
E-mail: walkingmessinia@gmail.com
KvK: Striktly Walking 77701046
BTW-id: NL003234499B58