ξεναγήσεις

Guided walks

Deze Walk & Talk wandelingen zijn mooie wandelingen,
waarbij iedereen die een beetje fit is kan deelnemen.

These Walk & Talk walks are beautiful walks,
where anyone who is a bit fit can participate.

AANTAL KM
tussen de 5 en 10 km

WANNEER
Kijk in het programma voor de starttijd

WAAR
We wandelen rondom de plaatsen Koroni, Finikounda, Methoni, Pylos, Gialova

ONTMOETINGSPUNT
Het exacte ontmoetingspunt ontvang je na inschrijving.

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen
Vol = Vol, dus schrijf op tijd in.

INBEGREPEN
Enthousiaste ervaren begeleiding,

PRIJS
De prijs bedraagt € 5, – per persoon.
De betaling is contant ter plaatse.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com
Of stuur een WhatsApp of Viber bericht naar +306947857367
met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

NUMBER OF KM
between 5 and 10 km

WHEN
Check the program for the start time

WHERE
We walk around the places Koroni, Finikounda, Methoni, Pylos, Gialova

MEETING POINT
You will receive the exact meeting point after registration.

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 persons
Maximum: 14 people
Full = Full, so register on time.

INCLUDED
Enthusiastic experienced guidance,

PRICE
The price is € 5 per person.
Payment is cash on the spot.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com
Or send a WhatsApp or Viber message to +306947857367
with the following data: name, age, number of people, mobile phone number