ξεναγήσεις

Guided walks

Methoni is een historisch stadje in het zuidwesten van het departement Messinia, het heeft een gezellig dorpscentrum en ligt tussen Finikounda en Pylos. Hier vind je een van de meest indrukwekkende Venetiaanse kastelen uit de middeleeuwen. Maar er is zoveel meer te ontdekken! We nemen je mee op ontdekkingsreis naar deze verborgen pareltjes.

Methoni is a historic town in the southwest of the department of Messinia, it has a pleasant village center and is located between Finikounda and Pylos. Here you will find one of the most impressive Venetian castles from the Middle Ages. But there is so much more to discover! We take you on a journey of discovery to these hidden gems.

Tijdens deze wandeling van 14 km nemen we je mee op een ontdekkingstocht langs de verborgen schatten van Methoni.
We starten aan het strand, lopen langs het kasteel van Methoni, en via de kustroute naar de catacomben van Saint Onoufrios. We passeren mooie kerkjes, een ruïne van een oud klooster en nemen een pauze bij een kerkje met een mooi uitzicht over Methoni. Dan lopen we weer naar beneden het dorp Methoni in, lopen langs pittoreske straatjes, 2 kerkjes en de Kapodistrian school.
Als afsluiting kunt u iets drinken op het plein van Methoni of een duik nemen in het frisse zeewater.

PRIJS
Per persoon: € 20
Bij deelname van 3 tot 4 personen:  € 17,50 – pp
Bij deelname vanaf 5 personen:  € 15, – pp
Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren.
De betaling is contant ter plaatse.

ONTMOETINGSPUNT
Het ontmoetingspunt is in Methoni, op de parkeerplaats bij het strand.
Na boeking ontvang je met Google maps de exacte locatie.

WANNEER
De wandeling kan iedere dag geboekt worden en start om 10.00 uur.
(ten laatste 2 dagen van te voren reserveren).
Wanneer het erg warm is, kunnen we na overleg eerder starten.
Vanaf 2 personen gaan we!

AANTAL KM
14 km

AANTAL DEELNEMERS
Minimaal: 2 personen
Maximaal: 14 personen

INBEGREPEN

  • Enthousiaste Nederlandse begeleiding
  • een flesje water voor de wandeling begint
  • een drankje op het plein na afloop
  • en natuurlijk persoonlijke tips om je vakantie compleet te maken.

AANMELDEN
Stuur een email naar walkingmessinia@gmail.com met de volgende gegevens: naam, leeftijd, aantal personen, mobiel telefoonnummer

During this 14 km walk, we will take you on a journey of discovery through the hidden treasures of Methoni.
We start at the beach, walk past the castle of Methoni, and via the coastal route to the catacombs of Saint Onoufrios. We pass beautiful churches, a ruin of an old monastery and take a break at a church with a beautiful view over Methoni. Then we walk down again into the village of Methoni, walk along picturesque streets, 2 churches and the Kapodistrian school.
To finish, you can have a drink at the square of Methoni or take a dip in the fresh sea water.

PRICE
Per person: € 20
When 3 to 4 people participate: € 17.50 – pp
When participating from 5 people: € 15 pp
You can cancel free of charge up to 48 hours in advance.
Payment is cash on the spot.

MEETING POINT
The meeting point is in Methoni, at the parking lot at the beach.
After booking you will receive the exact location with Google maps

WHEN
The walk can be booked every day and starts at 10.00 am.
(reservation at least 2 days in advance).
When it is very hot, we can start earlier after consultation.
From 2 people we go!

NUMBER OF KM
14 km

NUMBER OF PARTICIPANTS
Minimum: 2 people
Maximum: 14 people

INCLUDING

  • Enthusiastic Dutch guidance
  • a bottle of water before the walk starts
  • a drink at the square afterwards
  • and of course personal tips to make your holiday complete.

SIGN UP
Send an email to walkingmessinia@gmail.com with the following information: name, age, number of people, mobile phone number