επαφή

Contact

Wij zien er naar uit om jullie als onze gast in Villa FINIKI te verwelkomen.
Heb je een vraag; neem gerust contact met ons op, we helpen jullie graag!

We look forward to welcoming you as our guest in Villa FINIKI.
Do you have a question; feel free to contact us, we will be happy to help you!

Wie zijn jullie gastheer en gastvrouw?
Wij zijn Jos en Conny, Nederlanders van middelbare leeftijd, Jos komt uit de horeca en Conny uit de zorgsector. We hebben Villa Finiki in het voorjaar van 2014 gekocht en hebben het met veel liefde en plezier ingericht. Omdat het leven in Griekenland vooral buiten plaats vindt hebben we de tuin extra sfeervol ingericht. Het huis is niet zomaar een vakantiehuis, maar een volledig ingericht huis. Buiten het seizoen leven we er tenslotte zelf. Villa Finiki ligt centraal om zuid-west Messinia te ontdekken, tussen Finikounda en Methoni in. De plaatsen Koroni, Finikounda, Methoni, Pylos en Gialova zijn allemaal goed bereikbaar.
Wij geven iedereen de kans om dit prachtige Griekse gebied te ontdekken. Villa Finiki is 12 maanden per jaar te huur, volledig of alleen boven of beneden. Welkom!

Jos & Conny Strik
Στρικόπουλος
villafiniki@gmail.com
24006 Finiki-Methoni

NL: +31 6 52022249
GR: +30 6 947857367

Facebook: Villa FINIKI Messinia 
Twitter: VillaFiniki
Instagram: villa_finiki_messinia

TripAdvisor: Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals: TripAdvisor 
Zoover, vakantiebeoordelingen: Zoover

Who are your host and hostess?
We are Jos and Conny, middle-aged Dutch people, Jos comes from the hospitality industry and Conny from the healthcare sector. We bought Villa Finiki in the spring of 2014 and have decorated it with a lot of love and pleasure. Because life in Greece mainly takes place outside, we have decorated the garden in an extra attractive way. The house is not just a holiday home, but a fully furnished house. After all, out of season we live there ourselves. Villa Finiki is centrally located to discover south-west Messinia, between Finikounda and Methoni. The places Koroni, Finikounda, Methoni, Pylos and Gialova are all easily accessible.
We give everyone the opportunity to discover this beautiful Greek area. Villa Finiki can be rented for 12 months a year, completely or only upstairs or downstairs. Welcome!

Villa FINIKI Messinia